برگزاری کارگاه تاب آوری روانشناختی ویژه کادر درمان

برگزاری کارگاه تاب آوری روانشناختی ویژه کادر درمان

برگزاری کارگاه دو روزه تاب آوری روانشناختی ویژه کادر درمان در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی.
11/06/1395

به گزارش موسسه خیریه مهر آئینان مهر کارگاه دو روزه تاب آوری روانشناختی ویژه کادر درمان ، در روزهای ۱۰و۱۱ شهریور در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی برگزار گردید. این کارگاه باحضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه جناب آقای مهندس باباجانی، مشاور عالی استاندار جناب آقای دکتر دهنوی، معاونت اجتماعی علوم پزشکی جناب آقای پروفسورالماسی و فرماندار کرمانشاه جناب آقای مهندس رنجبر در روز ۱۰ شهریور آغاز بکار کرد.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی تجهیز کادر درمانی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی به برنامه های تاب آورانه با توجه به فرسودگی شغلی کارکنان این بیمارستان بود.