داستان شکل گیری مهر آئینان مهر

مؤسسه خیریه مهر آئینان مهر سازمانی غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر دولتی (NGO) است که با همت گروهی از خیرین کرمانشاهی به انگیزه یاری رساندن به کودکان معصوم مبتلا به سرطان و خانواده های دردمند آنان و ترویج روحیه والای کمک به همنوع با اتکاء به جلب مشارکت های مردمی و انواع کمک های بشر دوستانه اعم از نقدی (به استثنای کفاره ) و غیر نقدی خدمات و دانش فنی از سال 1386 با مجوز رسمی از فرمانداری استان کرمانشاه و ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به شماره 230 فعالیت خود را آغاز نموده است .

مهر آئینان مهر مجموعه ای از زنان و مردان کرمانشاهیست که درکنار زندگی روزمره خود، گوشه ای از مهرورزی به کودکان مبتلا به سرطان را نیز در برنامه خود گنجانده اند و به این میاندیشند که حس خوب پدر و مادر بودن و آن عشق و علاقه به فرزند یک احساس مشترک انسانی در همه دنیاست.اینکه بدرد آمدن دل پدر و مادری در مصاف با بیماری فرزند ، یک درد مشترک است . مردان و زنان مهر آئینان مهر با درک صحیح از یک احساس پاک انسانی، به یاری پدر و مادرانی بر میخیزند که در تلاش درمان فرزند بیمارشان با هزاران مشکل دست به گریبانند.

مهر آئینان مهر تلاش برای همراهی همه پدران و مادران با هم است.

بیانیه چشم انداز

بیانیه ماموریت

اهداف

مهر آئینان مهر ، سازمانی است که از انگیزه والای کمک به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بیماری سرطان کودکان در سطح ملی و بین المللی و در حوزه های امور خیریه ، درمان و تحقیقات نموده است . حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان در چهار چوب منشور حقوق بیمار و بر اساس جدیدترین و کارامدترین روش ها و آخرین دستاورد های علمی و پزشکی در بخش درمان و انجام تحقیقات علمی در زمینه بیماری سرطان برای کشف علل بروز بیماری ، روش های تشخیص ، پیشگیری و روش های نوین درمان ماموریت این سازمان استکارکنان و داوطلبان صمیمانه درکنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشر دوستانه مهر آئینان مهر تلاش می کنند.

هیئت مدیره

user

خانم فریسا فوائدی

رئیس هیئت مدیرهuser

دکتر بابک ایزدی

نایب رئیس هیئت مدیره

فوق تخصص پاتولوژی. ریاست آزمایشگاه پارس. ریاست اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
user

دکتر امیر حسین سالور

مدیرعامل

پزشک داخلی کودکان و پوست

user

دکتر محمدرضا گلپایگانی

عضو هیئت مدیره

متخصص کودکان و فوق تخصص آنکولوژی و هماتولوژی.
user

دکتر رضا اکرمی پور

عضو هیئت مدیره

متخصص کودکان و فوق تخصص آنکولوژی و هماتولوژی.
user

محسن کاشانی

عضو هیئت مدیرهuser

احسان عسگری

عضو هیئت مدیره

مدیریت

 

نام: سجاد

نام خانوادگی: مردانپور

سمت: مدیر داخلی مؤسسه خیریه مهرآئینان مهر 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پست الکترونیکی:sajad.mardanpour@gmail.com

شرایط مهر آیینان مهر برای پذیرش کودکان