کمک های نقدی

بودجه مؤسسه از طریق نذورات، هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، حق عضویت و سایر فعالیت های قانونی و مجاز تامین می شود. برای تامین هزینه هایی که در راه تحقق اهداف والای مؤسسه به آن نیاز داریم دست دوستی شما همراهان گرامی را به گرمی می فشاریم.

شماره حساب های موسسه خیریه مهر آئینان مهر

بانک سپه شعبه مرکزی کد۲۰جاری  ۱۳۰۰۰/۵۲

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد:   1 18111111 8100 2701

شماره کارت بانک پارسیان:  4519 8001 0610 6221

شماره حساب بانک پارسیان:     4 411 832

شماره حساب بانک قوامین:  ۱۲۲۴۸/۰۵/۰۰۹۱۸۸/۸۱

شماره حساب بانک صادرات:    0 0 0 14532992 02

آسان پرداخت:   #222460*4*733*

در صورت تمایل به کمک مستمر می توانید با مراجعه به دفتر مؤسسه ( واقع در کرمانشاه، میدان مصدق، مجتمع اداری تجاری ارگ،طبقه ۹، واحد ده) و یا تماس با شماره 08337234939 فکس 08337238010 درخواست خود را اعلام نموده و پس از تکمیل فرم عضویت به جمع همراهان ما بپیوندید.

کمک غیر نقدی

حامیان موسسه خیریه مهر آئینان مهر امکان یاری رساندن در زمینه کمک های غیر نقدی به بیماران تحت پوشش را به موسسه خواهند داشت. شما عزیزان در صورت کمک رسانی در مواردی مانند: مواد غذایی، پوشاک، مواد بهداشتی ، لوازم تحریر و...می توانید با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایید.

کمک درمانی

تغذیه رایگان