روز پزشک

روز پزشک

روز پزشک
01/06/1402

در تقویم ایرانی یکم شهریور ماه مصادف با تولد شیخ الرئیس ، طبیب نامداری ایرانی ابوعلی سینا روز پزشک نامگذاری شده است .

از این رو  این روز را به همه سفید پوشان جامعه پزشکی  ایران به ویژ پزشکان محترم  بیمارستان محمد کرمانشاهی جناب اقای دکتر لطفی ریاست محترم  بیمارستان  و پزشکان محترم بخش آنکولوژی جناب اقای دکتر گلپایگانی و دکتر اکرمی پور تبریک عرض می نمائیم 

همچنین به مناسبت همین روز تشکر ویژه داریم  از جناب اقای دکتر ایزدی نائب رئیس موسسه و همچنین جناب اقای دکتر سالور مدیر عامل محترم موسسه مهر آئینان مهر...