برگزاری مراسم تقدیر و تشکر

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر
23/05/1401

روز 22 مرداد ماه با عنوان روز تشکلها و مشارکت های اجتماعی نامگذاری شده است .

به همین منظور در این روز مراسم تقدیر و تشکر از خیرین  و موسسات مردم نهاد کرمانشاهی در بیمارستان طالقانی این استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .