روز هوانیروز

روز هوانیروز

مراسم تقدیر و تشکر از هوانیروز کرمانشاه
16/09/1400

15 ام آذر ماه مصادف با شهادت شهید احمد کشوری در تقویم روز هوانیروز شناخته میشود 

از این رو به همین مناسبت موسسه خیریه مهر آیینان مهر در مراسمی که با حضور جمعی از دلاورمردان هوانیروز کرمانشاه از جمله فرماندهی محترم پایگاه یکم رزمی هوانیروز جناب سرهنگ شایان و ... در پایگاه هوانیروز کرمانشاه برگزار گردید از زحمات بی وقفه این مردان غیور تقدیر نمود