برگزاری جشن روز دختر

برگزاری جشن روز دختر


13/04/1398

پنج شنبه 13 تیر 1398؛

برگزاری جشن به مناسبت روز دختر در اتاق بازی بخش آنکولوژی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی با حضور کودکان بستری در بخش و خانواده ها.