حضور خادمین حرم رضوی و پرچم مطهر بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی