برگزاری مراسم گلريزان كمك به كودكان مبتلا به سرطان با حضور منتخبين جام جهانی 98 فرانسه