کانتر مهربانی

کانتر مهربانی


برپایی کانتر مهربانی در مراکز خرید استان کرمانشاه در اسفند ماه
01/12/1400

موسسه خیریه مهر آیینان مهر امسال همچون سالیان گذشته با نزدیک شدن به ایام نوروز در صدد برامد که به منظور جلب مشارکت و سهولت رفت و آمد  شما خیرین محترم با بر پایی کانتر مهربانی در مراکز خرید استان کرمانشاه (ارگ -پلازا) از حمایت های شما حامیان گرامی بهره مند شود .

همچنین این نهاد خیریه بر خود لازم می داند از زحمات بی دریغ جناب اقای مهندس خاطری مدیریت محترم  مجتمع تجاری اداری ارگ و جناب آقای مهندس پارسا مدیریت محترم مجتمع تجاری نوبهار پلازا تشکر کند .