کمپین تو_هم _سهیم _باش

کمپین تو_هم _سهیم _باش


جمع آوری درب بطری
07/11/1400

با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و بازیافت پسماند خشک موسسه خیریه مهر آیینان مهر در صدد بر آمد که با تشکیل کمپین تو هم سهیم باش تلاش به جمع آوری درب های  بطری نماید بدین صورت که شما خیر محترم پس از جع آوری درب بطری به روش های زیر می توانید در این امر خداپسندانه شرکت نمایید 

1- ارسال به موسسه به آدرس میدان آیت اله کاشانی (مصدق) مجتمع تجاری اداری ارگ طبقه 9 واحد 10 

2- حضوری به آدرس موسسه تحویل دهید 

3-  تماس با موسسه به شماره تلفن 08337234939 و یا صفحه  اینستاگرام موسسه  mam.charity@  نمایندگان موسسه با هماهنگی قبلی درب منزل از شما تحویل خواهند گرفت